سیستم های کنفرانس

گستردگی جغرافیای از یکسو، کمبود نیروی انسانی متخصص در علوم مختلف و افزایش هزینه‌های کاری از سوی دیگر، منجر به عدم دسترسی سازمان‌ها و شرکت‌ها به همه منابع مورد نیاز شده است.

سیستم های کنفرانسی یک فناوری منحصر به فرد هستند که برقراری ارتباط صوتی و تصویری افراد را در مکانهای مختلف با فواصل مختلفبه صورت زنده امکان‌پذیر می‌نماید.

هزینه‌های سرسام‌آور جابجایی اساتید، متخصصین و مدیران مجموعه‌ها برای برگزاری نشست‌های گوناگون به صورت هزینه‌های آشکار و نیز از دست‌دادن بخش قابل توجهی از زمان، نیرو و بازده کاری و فکری این افراد، به عنوان هزینه‌های پنهان، نیاز بسیاری را برای به کار‌گیری از فناوری‌های مدرن ارتباطی به خصوص ویدئوکنفرانس ایجاد کرده است.

شرکت پایا رایانه سمنان با اتکا بر کادر متخصص و همکاری با شرکت های معتبر اقدام به طراحی ، تجهیز و راه اندازی سالنهای کنفرانس و همچنین ارتباطات صوتی و تصویری با استفاده از برند های معتبر داخلی و خارجی می نماید.