تامین تجهیزات پروژه ها

 در بخش بازرگانی شرکت پایا رایانه سمنان بادر اختیار داشتن کارشناسان خبره ضمن  ارتباط مستمر با تولید کنندگان داخلی و خارجی قادر به تامین کالاهای اصلی (Original)  مورد نیازپروژه ها باکمترین زمان ممکن و نازلترین قیمت ها خواهد بود.