مراکز داده

شرکت پایارایانه سمنان در راستای فعالیت های پیشین خود افتخار دارد خدمات تخصصی ” طراحی ، مشاوره و پیاده سازی انواع مراکز داده ” را به سازمان ها ومراکز دولتی و خصوصی ارائه نماید

این خدمات توسط متخصصین شرکت پایارایانه در قالب چهاردسته اصلی و برپایه استاندارد    بین المللی  TIA – ۹۴۲ واستانداردهای شرکت Cisco به شرح ذیل ارائه می گردد

  1. ملاحظات ساختاری (Structural Considerations)
  2. ملاحظات سیستم الکتریکی (Electrical Considerations)
  3. ملاحظات سیستم مکانیکی (Mechanical Considerations)
  4. طراحی و اجرای سیستم های دیتا و مخابرات (Telecommunication)