تماس با پایا

 

اطلاعات تماس و آدرس شرکت  :

سمنان ، بلوار استقلال ، ساختمان پایا ، شرکت پایا رایانه سمنان

کدپستی : ۳۵۸۳۱ – ۳۵۱۹۸

تلفن : ۳ – ۳۳۴۳۵۷۹۱ – ۰۲۳

فکس : ۳۳۴۳۵۷۹۰ – ۰۲۳

رایانامه : info@payarayaneh.ir

 

ساعت تماس :

 شنبه تا چهارشنبه: ۸ الی ۱۶

پنج شنبه: ۸ الی ۱۴

 

داخلی ها :

مدیریت :

آقای حسین طاهردوست

شماره تماس داخلی : ۱۳

ایمیل : info@payarayaneh.ir

فروش:

آقای مجید طاهردوست

شماره تماس داخلی: ۱۷

ایمیل: sales@payarayaneh.ir

فنی و پروژه :

آقای مهدی مداح

شماره تماس داخلی : ۱۵

ایمیل: m-maddah@payarayaneh.ir

پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

شماره تماس داخلی: ۱۶

ایمیل: support@payarayaneh.ir

اداری :

خانم جعفریان

شماره تماس داخلی : ۱۱

ایمیل: m-jafarian@payarayaneh.ir

مالی و حسابداری:

خانم رحیمیان

شماره تماس داخلی: ۱۲

ایمیل: n-rahimian@payarayaneh.ir