خدمات

 

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه “مشتری مداری” و “رضایت مشتریان” استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نا ممکن است.فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عرصه می اندیشند به خوبی میدانند که اصل مشتری مداری یگانه راهکار بقای شرکت و کسب سود و رقابت با سایر شرکتها می باشد.با این تفکر شرکت پایا رایانه از سالیان پیش اقدام به ایجاد چنین واحدی جهت انجام موارد ذیل نمود:

 

نگهداری و پشتیبانی شبکه و تجهیزات رایانه ای –

– سیستمهای ارتباطی مبتنی بر شبکه 

طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم های نظارت و حفاظت تصویری